İstanbul’da Sıradışı Bir Korku Gezisi!

“Meyyit kapısındaki kahvehanede pinekleyenler, saçları bembeyaz kesilmiş, bet benizleri atmış bir grup insanın kendilerine doğru dehşet içinde koştuğunu gördüler. Elleri yüzleri çarpılan, çeneleri titreyen, saçları diken diken olan bu kişiler Galata'ya girer girmez teker teker yere yığıldılar. İçlerinde dili tutulmayan yegâne kişi, baş parmağıyla damağını kaldırdıktan sonra, "Hortlak! Hortlak!" diyebildi. Kahvehanedekiler, zangır zangır titreyenlere su içirdi, dizlerinin bağı çözülenler taburelere oturtuldu, yüzü çarpılanlara nane ruhu koklatıldı.

Tam bu sırada Meyyit Kapısı'nda, bedeni toprağa bulanmış çıplak bir delikanlı görülünce olan oldu. Meydanda kim var kim yoksa çil yavrusu gibi dağıldı. Delikanlı Voyvoda yolunda ilerleyip Erganunlu kilise önüne vardığında, ilahi nağmeleri kesildi. Rahipler pencerelerin perdelerini aralayıp hortlağa bakarak istavroz çıkarttılar.

Nihayet çıplak delikanlı Mihel Kapısı'na ulaştığında, asesbaşı ve adamlarıyla karşılaştı. Bir yeniçeri, hortlağın ölü mü diri mi olduğunu tespit edecek Yahudi hekimi ensesinden tutmuştu. Eli palalı yeniçeriler Bünyamin'in etrafını çevirip, beti benzi atmış hekimi ona doğru iteklediler. Cesur olduğu için değil, ama hortlaklardan çok askerlerin palalarından korktuğu için delikanlıya doğru ilerleyen adamcağız Bünyamin'in bileğini tuttuğunda saçları bembeyaz kesilmişti.

Hekim derin bir soluk alıp, "Hortlak falan değil, nabzı atıyor. Zavallıyı diri diri gömmüşler"

İhsan Oktay Anar – Pulu Kıtalar Atlası

“Mehmet Dilbaz ile Sıradışı Geziler” ilkbaharda çok farklı bir turla geliyor.

Şehirde cadıların yaşadığına inanılan mekanlar hangileriydi?
Hangi tarihi yapılarda Karakoncolosların yaşadığına inanılırdı?
Cellat mezarları neredeydi, cellat hikayeleri nasıldı?
Cinlerin çoğunlukla görüldüğü semtler hangileriydi?
Ölünün oğlunun hikayesi nedir?
Yeni doğmuş bebeğini mezarın içinde emziren ölü anne kimdi?
Diri diri gömülen Sultanın korkunç hikayesi neydi?

Bu ve buna benzer onlarca konuyu yaşandığı yerleri gezerek dinleyeceğiz.

Tüm turlarımıza kokartlı rehberler ile çıkılmaktadır

Göztepe Mah. Batışehir Cad. Batışehir  G2A Blok

No: 10 D  Bağcılar / İSTANBUL

Tel:+90 212 424 22 33 Faks: +90 212 425 07  46     info@hafel.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon